ORDER FOR NEXT WEEK MONDAY & THURSDAY!

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttämällä FuelMe-palvelua käyttäjä (“Käyttäjä” tai “sinä”) hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Sinun tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen FuelMe-palvelun käyttöä.

Mikäli rekisteröidyt FuelMe-palveluun yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, vakuutat olevasi oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

1. Kuvaus FuelMe-palvelusta

1.1. FuelMe tarjoaa terveellisen ruoan valmistus- ja toimituspalvelun.

1.2. Valitsemalla ja ostamalla FuelMe-palvelussa ostettavat tuotteet Käyttäjä tekee sitovan sopimuksen (“Tilaus”) niillä toimitusehdoilla, jotka FuelMe-palvelussa kyseisestä tuotteesta ja/tai palvelusta esitetään ennen Tilauksen tekoa.

1.3. FuelMe valmistaa ja toimittaa Käyttäjän tilaamat tuotteet Käyttäjän valitsemaan toimituspisteeseen maanantaina ja/tai keskiviikkona ennen klo 13.00.

1.4. Tehty Tilaus tuotteista tai kuljetuspalvelusta on sitova ja sen voi peruuttaa vain ennen tilausikkunan sulkeutumista torstaisin ennen vuorokauden vaihtumista. Kun tilausikkuna on sulkeutunut, et voi peruuttaa tai irtisanoa Tilausta. Tarkistathan huolellisesti FuelMe-palvelussa tekemäsi Tilauksen ennen sen lähettämistä.

1.5. Käyttäjä voi myös kestotilata FuelMe-tuotteita ja kuljetuspalveluita. Kestotilaavan Käyttäjän pitää perua Tilauksensa tai ilmoittaa jättävänsä seuraavan viikon ruokatoimitukset välistä ilmoittamalla tästä FuelMe-palvelussa ennen tilausikkunan sulkeutumista.

2. Käyttäjätilit

2.1 Käyttäjät, jotka ovat tilanneet annoksia ilman käyttäjätiliä saavat Tilauksen jälkeen kutsun rekisteröityä palveluun.

2.2 Voidakseen käyttää FuelMe-palvelun kestotilausmahdollisuutta, Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili FuelMe-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan käyttäjätililleen. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili.

2.3 Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan kolmannen osapuolen käytössä tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, jolla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä FuelMelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä käytöstä.

2.4 Käyttääksesi Palvelua tulee sinun toimittaa voimassaolevan luottokortin tai muun maksuvälineen tiedot FuelMelle. Sitoudut maksamaan kaikki FuelMe-palvelussa tilaamasi tuotteet tai palvelut. Sinun tulee pitää käyttäjätilisi luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

3. Maksut

3.1. Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritellyn hinnan FuelMe-palvelun kautta. Käyttäjän maksuvelvollisuus syntyy Tilauksen tekohetkellä ja Tilaus veloitetaan automaattisesti Käyttäjän luottokortilta tai Käyttäjän valitsemaa maksutapaa hyödyntäen.

4. FuelMe-alennukset

4.1. Palvelun Käyttäjät voivat ansaita FuelMe-alennuksia esimerkiksi kutsumalla uusia Käyttäjiä FuelMe-palveluun.

4.2. FuelMe voi yksipuolisesti päättää FuelMe-alennusten myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdot.

4.3. Uusia käyttäjiä kutsumalla saadut alennukset voi käyttää vain kerran.

4.4. Alennukset eivät ole vaihdettavissa rahaan.

4.5. Alennukset mitätöidään, mikäli FuelMe huomaa, että alennuksia on väärinkäytetty tai epäilee tai havaitsee, että alennuksia on myönnetty väärin perustein. Tällaisissa tapauksissa FuelMe laskuttaa Käyttäjältä alennuksilla suoritetut maksut kokonaisuudessaan.

5. Tilauksen toimitus

5.1. Käyttäjän tilaus toimitetaan Käyttäjän Palvelussa valitsemaan toimituspisteeseen. Mahdollisten ruoanvälityspalveluiden välityksellä tehdyt tilaukset tehdään näiden palveluiden sopimusehtoja noudattaen ja soveltaen.

5.2. FuelMen toimitusjääkaapit ovat lähtökohtaisesti lukitsemattomia. FuelMe on pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman turvallisia toimituspisteitä.

5.3. Käyttäjän tulee noutaa tilauksensa toimituspisteestä toimituspäivänä tai sitä heti seuraavan päivän aikana. Tämän jälkeen toimituspiste tyhjennetään, eikä noutamattomista tilauksista suoriteta Käyttäjälle minkäänlaista palautusta tai hyvitystä.

5.4. Mikäli tilauksesi ei ole toimituspisteessä, ota välittömästi yhteyttä FuelMe:n, jotta voimme selvittää asian ja järjestää mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa korvaavan toimituksen.

6. Immateriaalioikeudet

6.1 Kaikki immateriaalioikeudet FuelMe-palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan FuelMen ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

6.2 Nämä käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia FuelMe-palveluun.

7. Muut FuelMe-palvelun käyttöä koskevat ehdot

7.1 FuelMe-palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

7.2 Kehitämme FuelMe-palvelua jatkuvasti ja voimme poistaa tai muuttaa FuelMe-palvelua tai sen toimintoja, mukaan lukien Palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia tai tuotteita.

7.3 Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön FuelMe-käyttäjätiliä tai toisen henkilön maksuvälinetietoja FuelMe-palvelussa tai toisen henkilön maksuvälinettä ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia FuelMe-palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville FuelMe-palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeudesta tai tavaramerkeistä tai muista vastaavista oikeuksista kertovia merkintöjä FuelMe-palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään FuelMe-palveluun kuuluvaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää FuelMe-palvelusta saamaansa tietoa ilman FuelMen etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja FuelMe-palvelun käyttämiseen; (viii) luoda käyttäjätiliä FuelMe-palveluun käyttäen toisen ihmisen tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja; (ix) käyttää FuelMe-palvelua muiden kuin FuelMen tarjoamien käyttöliittymien kautta.

7.4 FuelMella on oikeus poistaa Käyttäjä FuelMe-palvelusta välittömin vaikutuksin ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää FuelMe-palvelua tai aiheuttaa FuelMe-palvelun käyttäjille tai Yhteistyökumppanille vahinkoa, (ii) Käyttäjä jättää virheellisen Tilauksen tai ei toimi näistä käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti; (iii) FuelMe on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos FuelMe palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, hinta palautetaan samalle tilille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun.

7.5 Käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on FuelMe Oy, ellei toisin ole ilmoitettu. FuelMe Oy käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

8. Voimassaolo ja irtisanominen

8.1 Nämä käyttöehdot ovat Käyttäjään nähden voimassa niin kauan, kun Käyttäjä käyttää FuelMe-palvelua.

8.2 Käyttäjä voi lopettaa FuelMe-palvelun käyttämisen milloin tahansa. FuelMe voi lopettaa Wolt-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

9. Vastuunrajoitus

9.1 Seuraava lauseke koskee vain sellaisia Käyttäjiä, jotka eivät ole kuluttajia: FuelMe ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetty liikevoitto, menetetty myynti, liiketoiminnan vähentyminen, menetetty tieto tai liiketoiminnan keskeytyminen, tai suorista vahingoista, jotka ylittävät FuelMen Käyttäjältä vahingonkorvausvaatimusta edeltävien kolmen kuukauden aikana keräämien maksujen summan.

10. Valitukset

10.1 Huomioithan, että Wolt-palvelu voidaan keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa milloin tahansa. Älä käytä Wolt-palvelua tiedon varmuuskopiointiin.

10.2 Mikäli Tilauksen toimituksessa tai Tilauksen sisällyksessä on virheitä, voi Käyttäjä ottaa yhteyttä FuelMen asiakaspalveluun. FuelMe:n saa yhteyden FuelMe-palvelun chat-toiminnon kautta tai sähköpostitse info@fuelme.fi

10.3. Käyttäjän, joka kokee välistämme sopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta FuelMelle ilman viivästystä. Reklamaatiossa tulee yksilöidä virheet selkeästi.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

11.1 Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

12. Muutokset Käyttöehtoihin

12.1 FuelMe voi muuttaa näitä käyttöehtoja.

12.2 FuelMe julkaisee muutetut käyttöehdot Woltin internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle käyttöehtojen muutoksesta sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt FuelMe-palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa FuelMe-palvelun käyttö.

13. Siirrettävyys

13.1 FuelMe on oikeus siirtää kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai FuelMe-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

13.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.